mobiDziennik - Dziennik elektroniczny

Logo szkoły

Szkoła Podstawowa nr 7
im. Zofii Kossak
w Oświęcimiu
Dziennik archiwalny na rok szkolny 2020/2021 znajduje się pod adresem: https://sp7oswiecim.mobidziennik.pl/2020